Τα Τροπικά

Επικίνδυνες περιπλανήσεις στους ανεξερεύνητους τροπικούς της πάσχουσας μεγαλούπολης, των παρακμιακών αξιών, της κατάρρευσης του «δηθενισμού» και της έξαρσης των νεοεθισμών.