Ανακαλύφθηκε ο μεγαλύτερος πρώτος αριθμός

Ο μεγαλύτερος πρώτος αριθμός