Ανάλυση αίματος με ένα παιδικό παιχνίδι μηδενικού κόστους

Κατασκευάζεται εύκολα στο σπίτι με απλά μέσα Μια από τις μεθόδους διαχωρισμού μειγμάτων που διδάσκονται οι μαθητές γυμνασίου είναι η φυγοκέντριση. Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να διαχωρίσουμε συστατι…

Πηγή: Ανάλυση αίματος με ένα παιδικό παιχνίδι μηδενικού κόστους