Η Νύχτα του Γκάι Φοκς

by

5 Νοεμβρίου 1605 Συλλαμβάνεται ο Γκάι Φωκς. Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας του 1605 είχε οργανωθεί από μια ομάδα Καθολικών, με σκοπό τη δολοφονία του βασιλιά Ιακώβου Α’ της Αγγλίας, της οικογένειάς του και… Συνέχεια