Το «ΟΧΙ» και το πρώτο ελληνικό «καρτούν»

Η μικρή αυτή ταινία τύπου «Μίκυ-Μάους» είναι η πρώτη του είδους της που γυρίσθηκε στην Ελλάδα.

youtube.com